Müşteri güveni güçlendi: Dachser bu yılın sonuçlarından memnun

2020'de şirket gelirinde hiçbir düşüş görülmezken yılın güçlü geçen ikinci yarısı Nisan-Mayıs aylarında Avrupa'da kapanmaların etkisini telafi etti.Lojistik kapasitesi, teknik teçhizat ve dijital sistemlere ayrılan 190 milyon EUR yatırım gerçekleştirildi.

Kempten, 13 Nisan 2021 - Dachser 2020 yılına başarı ile bakabilmekte olup, bu yılın öne çıkan özelliği lojistik hizmeti sağlayıcı ile müşterileri ve taşımacılık ortakları arasındaki sadakat ve karşılıklı güven ortamı olmuştur. Dachser'in bütünleştirilmiş net geliri toplamda 5,61 milyar EUR seviyesine ulaşarak geçen yıla kıyasla yüzde 0,9 gibi hafif bir artış göstermiştir.

Covid-19'un olumsuz etkilediği 2020'de şirket gelirlerinde neredeyse hiç düşüş yok ve güçlü ikinci yarı, Avrupa'daki kilitlenmelerin Nisan ve Mayıs'taki etkisini telafi ediyor.
Covid-19'un olumsuz etkilediği 2020'de şirket gelirlerinde neredeyse hiç düşüş yok ve güçlü ikinci yarı, Avrupa'daki kilitlenmelerin Nisan ve Mayıs'taki etkisini telafi ediyor.

"Korona virüs krizi döneminde istikrarlı bir yapı olma sözümüzü tuttuk," diyor Dachser CEO'su Burkhard Eling. "Müşterilerimizin ve ortaklarımızın verdiği müthiş destek bizim için büyük bir şevk kaynağı oldu. Geçtiğimiz yılı böylesi başarılı hale getiren kadrolarımıza ve Dachser adına araç kullananlara özellikle teşekkür etmeliyiz. Covid-19 ile gelen ek güçlüklere rağmen olağanüstü performans sergilediler ve her zaman sistemsel önemle birlikte gelen sorumluluğu üstlenmesini bildiler."

Dachser müşterilerinin küresel tedarik zincirlerinin kesintisiz olarak işlemesini sağladı ve özellikle kıtalar arası navlun hizmetlerinde olmak üzere kapasite darboğazlarına esnek çözümler bulmayı başardı. Şirket aynı zamanda çalışanlarının sağlığını korumak için mümkün olan en iyi çözümleri temin etti ve Avrupa'daki uzun soluklu hizmet ortaklarına destek verdi.

Karayolu Lojistiği iş kolundaki yüzde 2,2'lik düşüşün aksine, Hava ve Deniz Lojistiği iş kolu yüzde 5,2 oranında büyüme gösterdi. Bu iş kolu kendi hava taşımacılığı kapasitesine sahip olmanın yanı sıra kıtalararası taşımacılık ücretlerinin yüksek olmasından da faydalandı. Grup seviyesinde gönderi sayısı yüzde 2,5 azalma ile 78,6 milyona inerken, tonaj ise yüzde 2,9 düşüş ile 39,8 milyon metrik ton seviyesine indi.

Korona virüs krizi döneminde istikrarlı bir yapı olma sözümüzü tuttuk.

Burkhard Eling, CEO of DACHSER

"Güçlü bir ilk çeyrek sonrasında birçok Avrupa ülkesinde uygulamaya koyulan karantina önlemleri bazı durumlarda karayolu gönderilerinde şiddetli düşüş anlamına geldi," diyor Dachser CEO'su Eling. "Ancak Haziran ayında belirgin bir iyileşme gerçekleşti ve hacimler aşağı yukarı istikrarlı olarak 2019 seviyelerinin üzerinde kaldı. İş modelimiz krizlere dayanabileceğini göstermiş olmanın yanı sıra güçlü büyüme potansiyeli ve uyum sağlama becerisi de sergiledi," diyerek durum için memnuniyetini ifade ediyor.

İş geliştirme detayları

2020 yılında Dachser'in endüstriyel ve tüketici ürünlerin (European Logistics) ve gıdanın (Food Logistics) taşınması ve depolanmasını kapsayan Karayolu Lojistiği iş kolu bir kez daha büyüme ivmesinden hiçbir şey kaybetmedi. Ancak, yıl sonunda bile Nisan ve Mayıs aylarında karantina önlemleri nedeniyle Avrupa hacimlerinde ortaya çıkan düşüşleri tamamen karşılamak mümkün olmadı ve Fransa ile İberya Yarımadası'ndaki European Logistics birimleri en büyük darbeyi aldı. Bu durum Karayolu Lojistiği iş kolunun bütünleştirilmiş net gelirinin yüzde 2,2 düşüşle 4,5 milyar EUR seviyesine inmesine neden oldu.

Her ne kadar European Logistics iş kolu yüzde 3,2 düşüşle 3,52 milyar EUR seviyesine inmiş olsa da, Dachser Food Logistics iş kolu yüzde 1,9 artış ile gelirini 982 milyon EUR seviyesine çıkardı. Görece karmaşık bir 2020 yılı geçiren bu iş kolu Almanya'da bir yanda süpermarketlerdeki panik alımları ve diğer yanda yiyecek, konaklama ve etkinlik sanayilerinde tekrar tekrar yaşanan kapanmalar ile öne çıktı. Buna rağmen, iş kolu bu sektörlerdeki gönderi hacmi düşüşünü yeni hesaplar kazanmak ve gıda perakendecilerinden daha yüksek iş hacmi yakalamak yoluyla karşılamayı başardı. Yıl boyunca Dachser Food Logistics iş kolu taşınan tonaj hacmini yüzde 1,6 oranında arttırmayı başardı.

Air & Sea Logistics iş kolu gelirleri 2020 yılı boyunca hava ve deniz taşımacılığı kapasitesinde görülen sıkıntılardan ve buna karşılık olarak artan taşımacılık ücretlerinden fayda gördü. Asya'daki etkinliklerinden güç alan bu iş kolu gelirini yüzde 5,2 artış ile toplamda 1,2 milyar EUR seviyesine çıkardı. "Başta tıbbi malzeme tedariki ve sonrasında müşterilerimizin diğer ürünlerini taşımak amacıyla kendi kapasitemizi genişletecek uçaklar kiralamak yoluyla hava taşımacılığındaki dar boğazlara hızla cevap verdik. Genel olarak 2020 yılı boyunca Avrupa, Asya ve ABD arasında 150 kadar charter sefer gerçekleştirdik," diyor Eling. Deniz taşımacılığının durumu da daha iyi değildi. Kapasite sıkıntısının yanı sıra yaşanan ciddi boş konteyner eksikliği dalgalı bir piyasa ve hızla yükselen taşıma ücretleri ile sonuçlandı. "Okyanus gruplama" olarak anılan LCL rotaları bu gelişmeden özellikle fayda gördü. "Bu üst kademe hizmet alanında gördüğümüz büyük potansiyel nedeniyle LCL rotalarımızın sıklığını, kapasitesini ve kalitesi daha da arttırmayı ve bu rotaları kesintisiz olarak Avrupa gruplama ağımıza bağlama konusunda yol almayı hedefliyoruz," diyor Eling.

Eling Dachser'in korona virüs krizinin eylemlerini zorlamasına izin vermeyeceğini vurguluyor. Bu yaklaşım gerek 2020 yılında hazırlanan ve 01 Ocak 2021 itibariyle kesinleşen İdare Heyeti nesil değişiklikleri gerekse yatırım planlaması konusunda geçerli. "Geçtiğimiz yıl küresel lojistik ağımıza 142,6 milyon EUR yatırım yaptık. Bu yıl ek sözleşmeli lojistik kapasitesi yaratmak ile süreçlerimizi ve iş modellerimizi dijitalleştirmeye devam etmek için 190 milyon EUR ayırdık." Baş Gelişim Sorumlusu Stefan Holm liderliğinde yeni oluşturulan BT ve Geliştirme İdare Birimi bu konuda büyük rol oynayacak.

Eling'e göre yüzde 61,6 seviyesindeki yüksek öz kaynak oranı ile hissedarların aile şirketine karşı açık ve net sadakati Dachser'e kendi kaynaklarına dayanarak büyüme yönündeki denenmiş ve doğrulanmış politikasına devam etmek konusunda destek sağlıyor. Dahası, korona virüs krizi Dachser'in kurumsal kültürüne derinden kök salmış olan eğitim kararlılığını daha da güçlendirmiş olup, bu özellikle sürücüler ve lojistik işletmecileri için geçerlidir. 2020 yılında korona virüs krizinin getirdiği güçlüklere rağmen, çift derece programlarındaki 625 yeni stajyer ve öğrenci Dachser Almanya'da kariyerlerine başlamıştır.

"Hedefimiz şirketin güçlü noktalarını korurken şirketi daha çevik hale getirmek. Diğer bir deyişle ağlarımızın bütünleşmesini ve makine eğitimi veya takas noktası yerelleştirme gibi alanlarda dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasını kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve iklim koruma çabalarımızı da arttıracağız," diyor Eling. "Önümüzdeki iki yıl içinde DACHSER Salınımsız Teslimat alanlarımızı en az on bir Avrupa şehrine yaymanın yanı sıra, daha fazla pilli elektrikli kamyon ve elektrik takviyeli kargo motosikletlerini kullanıma sokacağız. Dahası, Alman Hidrojen ve Yakıt Hücresi Birliğinin bir üyesi olarak kamyonlar için hidrojen yakıt hücresi motorlarının araştırılması ve test edilmesi konusunda etkin destek sağlıyoruz."

Dünya çapında DACHSER
Bize Ulaşın
İletişim Dilsat Demirceken