Kariyer MEDIAROOM

Veri korumaya dair bilgiler

Kişisel verilerinizin korunması, bizim ("DACHSER") için önemli bir konudur. Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi kişisel verilerinizin işlenmesi, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve DACHSER için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleşir. GDPR hükümlerinden söz edilen her durumda, ülkeye özgü diğer veri koruma yönetmeliklerinin ilgili hükme karşılık gelen hükümleri de ima edilmektedir.

Gizlilik politikamız, topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında sizi bilgilendirecektir. Sizi yasal haklarınız konusunda da bilgilendireceğiz. Size web sitemiz aracılığıyla veya başka bir şekilde belirli hizmetler sunmak istediğimiz ve bu bağlamda gerekli veri işleme faaliyetine yönelik yasal dayanağın bulunmadığı durumlarda onayınızı alırız.

İlgili kişinin hakları ve veri koruma olaylarının bildirilmesi

İlgili kişi olarak bilgi edinme, düzeltme, silme, verilerin işlenmesini kısıtlama, veri taşıma ve itiraz etme gibi haklarınızı çevrimiçi olarak buradan kullanabilirsiniz. İzinsiz erişim, bilgi, açıklama, işleme, kişisel verilerin kaybı gibi veri koruma olaylarını çevrimiçi olarak buradan bildirebilirsiniz.

1. Veri sorumlusu ve veri koruma görevlisi

Veri koruma yasası doğrultusunda sorumlu kişi:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Almanya

Tel.: +49 831 5916 0

Faks: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

DACHSER SE veri koruma görevlisinin adı ve iletişim bilgileri:

DACHSER SE

Veri koruma görevlisi

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Almanya

data.protection@dachser.com

2. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Bu web sitesine her erişim sağlandığında, web sitesi tarafından bir dizi genel veri ve bilgi toplanır. Bu genel veri ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Kaydedilebilecek veriler şunlardır:

Kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri,

Erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi,

Bir erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendirici olarak bilinirler),

Web sitemizdeki bir erişim sistemi aracılığıyla erişilen alt web siteleri,

Web sitesine erişim tarihi ve saati,

İnternet Protokolü (IP) adresi,

Erişim sisteminin İnternet hizmet sağlayıcısı ve

Bilgi teknolojileri sistemlerimize saldırı olması halinde tehlikeyi önlemek için kullanılan diğer benzer veri ve bilgiler.

DACHSER, bu genel veri ve bilgileri kullanırken size dair herhangi bir sonuç çıkarmaz. Profil oluşturma söz konusu değildir. Bunun yerine, bu bilgilere web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, web sitemizin içeriğini optimize etmenin yanı sıra web sitemizin reklamını yapmak, bilgi teknolojileri sistemlerimizin ve web sitemizin teknolojisinin uzun vadede kullanılabilir olmasını sağlamak ve bir siber saldırı durumunda adli soruşturma için gereken bilgileri emniyet teşkilatlarına sağlamak için ihtiyaç duyarız.

Anonim olarak elde edilen bu veri ve bilgiler, DACHSER tarafından şirketimiz dahilinde veri koruma ve veri güvenliği seviyesini artırmak amacıyla istatistiksel olarak kullanılır. Sunucu günlük dosyalarından elde edilen anonim verileri, tarafınızca sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklarız. Veri ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı, GDPR md. 6, para. 1, f) satırıdır.

3. İletişim kurulduğunda veri işleme faaliyeti

Web sitemizde sunulan iletişim formu veya şirket bilgilerinde belirtilen e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu kanallardan biri üzerinden DACHSER ile iletişim kurduğunuzda, sağladığınız kişisel verileri otomatikman saklarız. DACHSER'a gönüllülük esasına dayalı olarak iletilen söz konusu kişisel veriler, talebinizi işlemek ve/veya sizinle iletişime geçmek amacıyla saklanır.

DACHSER, soruları ve ilgili kişisel verileri işleme ve kullanma doğrultusunda DACHSER Group bünyesindeki yetkili makama yönlendirir; bu makam, genellikle talep sahibinin ülkesindeki ulusal iştirak olup söz konusu veriler bu makamla paylaşılır. Örneğin, İsviçre'ye yönelik web sitesinden (www.dachser.com/ch) gelen sorular ve ilgili veriler, İsviçre'deki ulusal DACHSER iştirakiyle (DACHSER Spedition AG) paylaşılır. Bu bağlamda veriler, üçüncü ülkelerdeki ulusal iştiraklere de iletilebilir.

Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR md. 6, para. 1, b) satırı olup diğer tüm durumlarda ise md. 6, para. 1, f) satırı uyarınca meşru menfaatlerin korunmasıdır. Verilerin üçüncü bir ülkeye aktarımına ilişkin yasal dayanak, GDPR md. 49, para. 1, b) satırıdır.

4. Haber bültenimize abonelik

DACHSER web sitesinde kullanıcılara DACHSER haber bültenlerine (ör. "eLetter") abone olma fırsatı verilmiştir. Haber bülteni sipariş edilirken hangi kişisel verilerin DACHSER'a iletileceği, bu amaçla kullanılan giriş maskesi tarafından belirlenir.

DACHSER, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında haberler, güncel basın haberleri, markamız hakkında bilgiler ve web sitemizdeki güncel içerik ile ilgili olarak müşterileri ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla bilgilendirmek için bu haber bültenini kullanır. Haber bülteni, ilgili kişi tarafından yalnızca aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde alınabilir:

(1) ilgili kişinin geçerli bir e-posta adresi olması ve

(2) ilgili kişinin haber bültenini almak üzere kaydolması. Yasal gerekçeler dolayısıyla, haber bültenini almak amacıyla kayıt yaptıran ilgili kişinin ilk kez girdiği her e-posta adresine bir onay e-postası gönderilir. Bu, çift kabul prosedürüdür. Bu onay e-postası, e-posta adresinin sahibinin ilgili kişi olarak haber bülteninin alınmasına izin verip vermediğini kontrol etmek için kullanılır. Haber bülteninin gönderilmesinin yasal dayanağı, GDPR md. 6, para. 1, a) satırıdır.

Haber bültenine kaydolurken kayıt sırasında ilgili kişinin kullandığı bilgisayar sisteminin İnternet hizmet sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresinin yanı sıra kayıt tarihini ve saatini de saklarız. Bu verilerin toplanması, ilgili kişinin e-posta adresinin daha sonra (olası) kötüye kullanımını takip edebilmek için gerekli olup bu nedenle DACHSER için bir yasal koruma niteliği taşımaktadır. Haber bülteninin gönderilmesi bağlamında DACHSER, bu amaçla veri toplamak, işlemek, kullanmak ve/veya saklamak üzere Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Almanya adresini kullanacaktır.

Haber bültenine abonelik bağlamında toplanan kişisel veriler, münhasıran aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır:

  • Haber bülteninin gönderilmesi
  • Tavsiye ve reklam
  • Haber bülteninin gerekliliklere göre tasarlanması
  • Haber bülteninin başlıklarının ilgi alanlarınıza uygun şekilde derlenmesi

Haber bültenlerine abone olanlar, haber bülteni hizmetinin veya bununla ilgili kayıt işleminin çalışması açısından gerekliyse haber bülteninin sunulmasındaki değişiklikler veya teknik koşullardaki değişiklikler gibi konularda da bilgilendirilebilirler.

İlgili kişinin haber bülteninin gönderilmesi için bize verdiği, kişisel verilerin saklanmasına yönelik onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onayın iptaline yönelik bir bağlantı her haber bülteninde bulunabilir. Ayrıca, Bölüm 1'de belirtilen iletişim bilgileri üzerinden DACHSER'a bildirimde bulunarak doğrudan kayıt sildirmek de her zaman mümkündür.

5. Haber bülteni takibi

Haber bültenlerimiz "takip pikselleri" içerir. Takip pikseli, günlük dosyalarının kaydedilmesine ve bu dosyaların analizine olanak sağlamak için HTML biçiminde gönderilen e-postalara yerleştirilen minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısını veya başarısızlığını istatistiksel açıdan değerlendirmeye olanak tanır. Yerleşik takip pikseli sayesinde DACHSER, ilgili kişinin bir e-postayı açıp açmadığını, ne zaman açtığını ve ilgili kişilerin e-postadaki hangi bağlantılara erişim sağladığını görebilir.

Haber bültenlerinde bulunan takip pikselleriyle toplanan söz konusu kişisel veriler, haber bültenlerinin gönderilmesini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini ilgili kişinin ilgi alanlarına daha iyi uyarlamak üzere DACHSER tarafından saklanır ve değerlendirilir. İlgili kişiler, çift kabul prosedürü aracılığıyla bu amaca yönelik sunulan onay beyanını herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir. İptal işleminden sonra kişisel veriler DACHSER tarafından silinir. Haber bültenini alma kaydının silinmesi, DACHSER tarafından otomatikman onay iptali olarak yorumlanır.

6. Cookies

Bu web sitesinde çerezler kullanılır. Çerezler, İnternet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde oluşturulup saklanan metin dosyalarıdır. DACHSER, çerezleri kullanarak size, çerezler ayarlanmadığında olanaklı olmayan daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir. Çerezler, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Örneğin, çerez kullanılan web sitelerinin kullanıcıları ilgili web sitesini her ziyaret ettiklerinde oturum açma verilerini girmek zorunda kalmaz; bu işlem, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerez tarafından üstlenilir.

7. etracker web analiz aracı

Bu web sitesinin sağlayıcısı, kullanıcı verilerini analiz etmek üzere Hamburg, Almanya merkezli etracker GmbH'nin (www.etracker.com) hizmetlerini kullanır. etracker varsayılan olarak çerez kullanmaz. Analiz çerezlerinin (istatistik çerezleri) ayarlanmasını açıkça kabul ettiğinizde, bu web sitesinin ziyaretçiler tarafından kullanımına ilişkin istatistiksel analizlere ve kullanımla ilgili içerik veya reklamların gösterilmesine olanak sağlayan çerezler kullanılır. Çerezler, kullanıcının cihazındaki İnternet tarayıcısı tarafından saklanan küçük metin dosyalarıdır. etracker çerezleri, kullanıcının kimliğinin tespit edilmesini sağlayan bilgiler içermez.

etracker tarafından oluşturulan veriler, etracker tarafından bu web sitesinin sağlayıcısı adına münhasıran Almanya'da işlenip saklanır ve bu nedenle Almanya ve Avrupa'nın katı veri koruma yasalarına ve standartlarına tabidir. etracker bağımsız olarak tespit edilmiş, onaylanmış ve ePrivacyseal veri koruma onay mührüne layık görülmüştür.

Veri işleme faaliyetleri, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) md. 6, para. 1, f) satırındaki yasal hükümler (meşru menfaat) temelinde yürütülmektedir. GDPR doğrultusundaki ilgimiz (meşru menfaatimiz), çevrimiçi teklifimizin ve web sitemizin optimizasyonudur. Ziyaretçilerimizin gizliliğine önem verdiğimizden, IP adresi, oturum açma bilgileri veya cihaz kimlikleri gibi gerçek bir kişiye atıfta bulunmaya olanak sağlayabilecek veriler, mümkün olan en kısa sürede anonim veya yarı anonim hale getirilir. Farklı bir kullanım, başka verilerle birleştirme veya üçüncü taraflara aktarım gibi işlemler söz konusu değildir.

Ana hatlarıyla belirtilen veri işlemeye istediğiniz zaman kaydırıcıya tıklayarak itiraz edebilirsiniz. İtirazın hiçbir olumsuz sonucu yoktur. Kaydırıcı görüntülenmiyorsa, veri toplama diğer engelleme araçlarıyla zaten engellenmiştir.

 

etracker ile veri koruma hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

8. Podigee podcast barındırma hizmeti

Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Almanya adresinde bulunan Podigee GmbH sağlayıcısının Podigee podcast barındırma hizmetini kullanıyoruz. Podcast'ler, Podigee tarafından yüklenir veya Podigee aracılığıyla iletilir. 

Kullanım, GDPR md. 6, para. 1, f) satırı uyarınca meşru menfaatlerimize (podcast teklifimizin güvenli ve verimli bir şekilde sağlanması, analizi ve optimizasyonuna yönelik menfaat) dayanır. 

Podigee, podcast indirme/yeniden oynatma işlemlerine olanak tanımak ve dinleme sayısı gibi istatistiksel verileri belirlemek üzere IP adreslerini ve cihaz bilgilerini işler. Podcast'leri sağlamak için gerekli olmadığı sürece bu veriler, veri tabanında saklanmadan önce Podigee tarafından anonim veya yarı anonim hale getirilir. 

Daha fazla bilgi ve itiraz seçenekleri Podigee gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.podigee.com/en/about/privacy

9. DACHSER Platform

DACHSER, web sitesindeki DACHSER Platform aracıyla hizmet sunar. DACHSER Platform'un temel işlevleri arasında navlun masraflarının çevrimiçi tespiti, taşıma siparişlerinin kaydı ve Takip-İzleme yoluyla gönderilerin takibi yer alır.

DACHSER, kayıtları DACHSER Platform'a ve ilgili kişisel verileri işleme ve kullanım doğrultusunda DACHSER Group bünyesindeki yetkili makama atar; bu makam, genellikle talep sahibinin ülkesindeki şirketin ilgili şubesi olup söz konusu veriler bu yetkili makamla paylaşılır. Örneğin, İsviçre'ye yönelik web sitesindeki (www.dachser.com/ch) DACHSER Platform'a kayıt için kullanılan kayıtlar ve veriler, İsviçre'deki ulusal DACHSER şirketiyle (DACHSER Spedition AG) paylaşılır. Bu bağlamda veriler, üçüncü ülkelerdeki ulusal şirketlere de iletilebilir. DACHSER Platform'un uygulamaları, bireysel kaydı olan veya olmayan kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Kaydolduktan sonra, ilgili ulusal şirket başarılı bir kimlik doğrulamasından sonra kullanıcıyı etkinleştirecektir. Kayıtlı kullanıcıların kayıtlı olmayan kullanıcılardan daha fazla "kimlik bilgisi" vardır, yani kayıtlı kullanıcıların daha kapsamlı hizmetlere erişimi vardır. DACHSER'a aktarılan kişisel veriler, kayıt işlemi için kullanılan ilgili giriş ekranı tarafından belirlenir.

DACHSER Platform'u kullanılırken veri kullanımının münhasır amacı, yukarıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasıdır. Sözleşmeleri hazırlarken veya yürütürken verilerin işlenmesine ilişkin yasal dayanak Mad. 6 (1) (b) GDPR'dir ve diğer tüm durumlarda yasal dayanak Mad. 6 (1) (f) GDPR uyarınca meşru menfaatlerin korunmasıdır. Verilerin üçüncü bir ülkeye aktarımına ilişkin yasal dayanak, Mad. 49 (1) GDPR'dir.

10. eLogistics

DACHSER, web sitesinde eLogistics aracı kapsamında hizmetler sunmaktadır. eLogistics portalının temel işlevleri arasında navlun masraflarının çevrimiçi tespiti, taşıma siparişlerinin kaydı ve takip-izleme yoluyla gönderilerin takibi yer alır.

DACHSER, eLogistics kayıtlarını ve ilgili kişisel verileri işleme ve kullanım doğrultusunda DACHSER Group bünyesindeki yetkili makama atar; bu makam, genellikle talep sahibinin ülkesindeki iştirakin ilgili şubesi olup söz konusu veriler bu makamla paylaşılır. Örneğin, İsviçre'ye yönelik web sitesindeki (www.dachser.com/ch) kayıtlar ve eLogistics kaydı için kullanılan veriler, bu nedenle İsviçre'deki ulusal DACHSER iştirakiyle (DACHSER Spedition AG) paylaşılır. Bu bağlamda veriler, üçüncü ülkelerdeki ulusal iştiraklere de iletilebilir. eLogistics uygulamaları, bireysel kayıt yaptırılarak veya yaptırılmadan kullanılabilir. Kayıt yaptırılması durumunda, kimlik doğrulama işleminin başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından ilgili ulusal iştirak kullanıcıyı etkinleştirir. Kayıt yaptıran kullanıcılar, kayıt yaptırmayan kullanıcılara göre daha fazla "kimlik bilgisine" sahiptir; başka bir deyişle, bu kullanıcılar daha kapsamlı hizmetlere erişebilirler. DACHSER'a aktarılan kişisel veriler, kayıt işlemi için kullanılan ilgili giriş maskesi tarafından belirlenir.

eLogistics hizmetlerine erişim sağlanırken verilerin kullanılmasının münhasır amacı, yukarıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasıdır. Verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR md. 6, para. 1, b) satırı olup diğer tüm durumlarda ise md. 6, para. 1, f) satırı uyarınca meşru menfaatlerin korunmasıdır. Verilerin üçüncü bir ülkeye aktarımına ilişkin yasal dayanak, GDPR md. 49, para. 1, b) satırıdır.

11. Google Haritalar

Bu sayfada, Google Haritalar harita hizmeti kullanılmaktadır. Hizmetin sağlayıcısı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 adresinde bulunan Google Ireland Limited ("Google") şirketidir. Ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD. Bu, etkileşimli haritaları doğrudan web sitemizde göstermemize olanak tanır ve harita işlevini kolayca kullanmanızı sağlar.

Web sitesini ziyaret ettiğinizde Google, web sitemizin ilgili alt sayfasına eriştiğiniz bilgisini alır. Ayrıca, Bölüm 2'de atıfta bulunulan veriler de aktarılır. Bu, oturum açtığınız bir kullanıcı hesabının Google tarafından sağlanmasından veya kullanıcı hesabının olmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google'da oturum açtıysanız verileriniz doğrudan hesabınıza atanır. Bu verilerin Google'daki profilinize atanmasını istemiyorsanız düğmeyi etkinleştirmeden önce oturumunuzu kapatmanız gerekir. Google, kullanım profilleri gibi verilerinizi saklar ve reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin talep odaklı tasarımı doğrultusunda kullanır. Söz konusu değerlendirme (oturum açmayan kullanıcılar için dahi) özellikle talep odaklı reklamlar sunmak ve sosyal ağdaki diğer kullanıcıları web sitemizdeki etkinlikleriniz hakkında bilgilendirmek üzere yapılır. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız bulunmakta olup bu hakkı kullanmak için Google ile iletişime geçmeniz gerekir. Veri toplama faaliyetinin amacı ve kapsamının yanı sıra eklenti sağlayıcısı tarafından işlenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen sağlayıcının gizlilik politikalarına başvurun.

Google Haritalar kullanılarak kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR md. 6, para. 1, f) satırıdır. Yeterlilik kararı bulunmayan üçüncü ülkelere veri aktarımı, kabul edilmiş standart sözleşme maddelerine dayanır. Ayrıntıları burada ve burada bulabilirsiniz.

Kullanıcı verilerinin yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz.Google gizlilik politikası. 

12. Sosyal eklentiler

Web sitemizde Facebook, Twitter, YouTube, Xing ve LinkedIn kaynaklı sosyal eklentiler ("eklentiler") kullanmaktayız. Eklentileri, özellikle web sitemizde diğer sosyal ağların kullanıcılarıyla içerik paylaşmanıza veya söz konusu kullanıcıları bu içeriklere yönlendirmenize olanak sağlamak amacıyla kullanmaktayız. İlgili eklentinin sağlayıcısını logosundan veya baş harflerinden tespit edebilirsiniz.

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, ilk etapta kişisel verileri eklentilerin sağlayıcılarına aktarmayız. Ancak vurgulanmış alana tıkladığınızda kişisel veriler tarafınızca doğrudan ilgili eklenti sağlayıcısına aktarılır ve sağlayıcı tarafından işlenir (işleme faaliyeti, ABD gibi üçüncü ülkelerde gerçekleşebilir). Eklenti alanına tıkladığınızda tarayıcınızda yeni bir pencere açılarak ilgili sosyal ağın sağlayıcısının sayfasını getirir. Veriler, eklenti sağlayıcısının sosyal ağında hesabınızın olup olmamasından bağımsız olarak ilgili eklentinin sağlayıcısına aktarılır. Eklenti sağlayıcısında oturum açtıysanız tarafımızca toplanan verileriniz doğrudan eklenti sağlayıcısındaki mevcut hesabınıza atanır.

Eklentilerin kullanımıyla toplanan ve işlenen verilerin türü ve kapsamı üzerinde hiçbir etkimiz olmadığı gibi, veri toplama faaliyetinin tam kapsamı, işleme faaliyetinin amaçları veya saklama sürelerinden de haberdar değiliz. Eklentilerin sağlayıcısına göre iletilen veriler, diğer hususların yanı sıra tarayıcınız, ziyaret edilen web siteleri hakkındaki bilgiler ve ziyaretin tarihini ve saatini içerir. Eklenti sağlayıcılar, bu bilgileri örneğin size ait kullanıcı profilleri oluşturmak ve talebe dayalı reklamlar göstermek için işler. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız bulunmakta olup itiraz hakkını kullanmak için ilgili eklenti sağlayıcısı ile iletişime geçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen ilgili sağlayıcıların İnternet sayfalarına ve veri koruma bildirimlerine başvurun.

Sosyal eklentiler kullanılarak kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, GDPR md. 6, para. 1, f) satırıdır. Facebook, Twitter, YouTube ve LinkedIn tarafından sunulan hizmetler kullanılırken veriler, ABD gibi dünya genelindeki üçüncü ülkelere aktarılabilir. Bu durumlarda, Avrupa hukukunun gerekliliklerini uygulamak üzere yeterli veri koruma seviyesini sağlarız. Bu, genellikle kabul edilen standart sözleşme maddeleri ve duruma bağlı olarak diğer uygun garantiler kullanılarak yapılır.

13. Üçüncü taraflara veri aktarımı

Kişisel verilere erişim, web sitemizin işletilmesi amacıyla kullandığımız hizmet sağlayıcılar ve sözleşmeli iş ortakları için teknik açıdan mümkündür. Bu üçüncü taraf sağlayıcılar, kişisel verilerinizi yalnızca talep ettiğimiz hizmetleri sağlamak üzere veya talimatlarımıza uygun olarak kullanmakla yükümlüdürler.

Bu gizlilik politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda DACHSER, kişisel verilerinizi DACHSER Group bünyesinde aktarır ve ilgili ulusal iştiraklere iletir. Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışında da DACHSER şirketleri bulunmaktadır. DACHSER, geçerli veri koruma yasaları çerçevesinde ilgili kişi olarak haklarınız konusunda sizi bilgilendirmekten sorumludur. Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve şikayetlerinizi DACHSER'a yöneltebilirsiniz. DACHSER Group bünyesinde olup kişisel verilerinizi işleyen diğer DACHSER şirketleri, söz konusu talep veya şikayetlere yanıt verme konusunda bizimle birlikte çalışır ve bizi destekler.

Yukarıdaki veri aktarımları hariç olmak üzere, bu yönde açık onay vermediğiniz ya da söz konusu aktarımın web sitesinin kullanıcısı olarak size yönelik sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli olmadığı sürece, kişisel verileri diğer şirketler veya kuruluşlar gibi üçüncü taraflara iletmez, satmaz veya pazarlamayız.

14. Veri saklama süresi

Kişisel verileri saklama süresine ilişkin kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmaması şartıyla, bu süre sona erdikten sonra ilgili verileri rutin olarak sileriz.

Saklama amacı ortadan kalkarsa veya Avrupa yasama organı yahut başka bir yetkili yasama organı tarafından öngörülen saklama süresi sona ererse kişisel veriler, yasal hükümlere göre rutin olarak engellenir veya silinir.

15. Haklarınız

İlgili kişi olarak, aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde DACHSER'a karşı GDPR'nin 15-21. maddelerinde belirtilen haklara sahipsiniz. Bunlar; bilgi edinme (GDPR md. 15), düzeltme (GDPR md. 16), silme (GDPR md. 17), verilerin işlenmesini kısıtlama (GDPR md. 18), veri taşıma (GDPR md. 20) ve itiraz haklarıdır (GDPR md. 21 ve 22). Bunlar dışında, GDPR md. 77 uyarınca denetim kurumuna şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

16. Google Ads Kullanımı

Google Ads, kullanıcılar Google'da belirli arama terimleri girdiklerinde Google arama motorunda reklamlar göstermemizi sağlar (anahtar kelime hedefleme). Google Ads, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde bulunan Google Inc. tarafından sağlanan bir hizmettir. Google Arama'da reklam gösterimi aracılığıyla web sitemize gelen ziyaretlerin sayısını ölçmek ve hangi arama terimlerinin reklamlarımızın yerleştirilmesine yol açtığını değerlendirmek için Google Ads'i kullanmaktayız. Dönüşüm takibi münhasıran, yalnızca istatistiksel verileri toplayan çerezsiz web analiz aracı olan etracker kullanılarak yapılmaktadır. Yeniden pazarlama işlevini kullanmadığımızdan, web sitemizi ziyaret ettikten sonra bize ait başka bir reklam görmezsiniz. Bu veri işleme faaliyetinin yasal dayanağı, çevrimiçi teklifimizi ve pazarlama önlemlerimizi optimize etmeye yönelik meşru menfaatimizdir. Yukarıda belirtilen veri işleme faaliyetine her zaman itiraz edebilirsiniz.

17. Brightcove Analytics kullanımı

Gönüllülük esasına dayanan ve istenilen zamanda iptal edilebilen bir muvafakat verilmişse, videoların hazırlanması ve oynatılması amacıyla kendi web sitelerimizde Brightcove Inc. firmasının (290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA) „Video Cloud“ hizmetini kullanıyoruz. Brightcove bu süreçte videoların Hosting işlemini devralır ve web sitemizde videolara entegre edilmiş olan Player uygulamasını da tahsis eder. Brightcove sunucularına bağlantı kurulmuşken (web sitesine gömülü videoları izlediğiniz zaman), sunucu çerezler kullanır ve cihaza özgü veriler toplar.

Brightcove teknolojileri ayrıca ilgili web sayfalarının konusuna ilişkin uygun DACHSER videolarını size sunmak için kullanılır. Brightcove Analytics bunun dışında kullanıcıların, hazırlanan video içeriklerine erişimlerini analiz etme imkanı sunar; böylece web sayfasının çekiciliği ve işlevleri iyileştirilebilir. Brightcove bu amaçla çerezler kullanıyor ve cihaza özgü veriler topluyor (örneği tarayıcı bilgileri); hazırlanan video içeriğine erişen kullanıcıların IP adresleri de toplanan veriler arasında yer alıyor. Bu veriler toplandıktan hemen sonra anonim hale getirilir ve kimseyle eşleşmeyecek şekilde kaydedilir. Kullanıcıların kişisel bilgileri Brightcove tarafından kaydedilmez.

Brightcove firmasının veri gizliliği beyanını şurada bulabilirsiniz: https://www.brightcove.com/en/legal/privacy/

Brightcove Analytics’in kullanımına ilişkin hukuki temel, DSGVO düzenlemesi 6. maddesi, 1. paragrafı, 1. bendi, a fıkrasıdır. “Veri Gizliliği Ayarları” üzerinden hizmetin kullanımı iptal edilebilir; web sayfasının temel işlevleri bundan dolayı etkilenmez.

Alıcı ülkede uygun bir veri gizliliği seviyesi olmasını sağlamak için DSGVO düzenlemesinin 44. maddesine göre gerekli tedbirleri aldık.

İş ilişkisiyle ilgili olarak veri korumaya dair bilgiler

KVKK Policies ZIP (2,34 MB)