MEDIAROOM

VERİ KORUMA POLİTİKASI

Kişisel verilerinizin korunması bizim ("DACHSER") için önemlidir. Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi kişisel verileriniz, her zaman Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) [Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)] ve DACHSER için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma hükümlerine uygun olarak işlenir.

Bu Veri Koruma Beyanının amacı, topladığımız kişisel veri türleri, kapsamı ve amacı hakkında sizi bilgilendirmektir. Buna ek olarak haklarınız konusunda da sizi bilgilendirmek istiyoruz. Web sitemiz veya başka bir kanal aracılığıyla size özel hizmetler sunmak istersek ve bu bağlamda verilerin gereken işlemleri için yasal bir dayanak yoksa onayınızı alacağız.

1. Sorumlu ofis ve veri koruma yetkilisi

Veri koruma yasası uyarınca sorumlu ofis aşağıdaki gibidir:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Strasse 2
87439 Kempten
Almanya

Tel: +49-831-5916 0
Faks: +49-831-5916-1312
E-posta: info@dachser.de
Web Sitesi: www.dachser.de

DACHSER SE'deki veri koruma yetkilisinin adı ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

DACHSER SE
Veri Koruma Yetkilisi
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. Genel veri ve bilgilerin kaydedilmesi

Bu web sitesi her ziyaret edildiğinde genel veri ve bilgileri kaydeder. Bu genel veri ve bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. Aşağıdakilerin kaydedilmesi mümkündür: (1) kullanılan tarayıcının türü ve sürümü, (2) erişim sağlanan sistemde kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sağlanan sistemin internet sitemize erişim sağladığı internet sitesi (başvuran adı verilir), (4) bir erişim sistemi aracılığıyla internet sitemize bağlantı veren alt web siteleri, (5) internet sitesine erişim sağlanan tarih ve saat, (6) internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve (8) BT sistemlerimize saldırıların olması durumunda bir acil durum müdahalesi olarak işlev gören diğer benzeri veri ve bilgiler.

DACHSER'in bu genel veri ve bilgileri kullanırken kimliğinizi tanımlaması olanaksızdır. Profil çıkarma işlemi gerçekleştirilmez. Bu bilgilere gerek duymamızın nedeni daha ziyade web site içeriğimizi güncel tuttuğumuzdan, web site içeriğimizi ve bunun reklamını optimize ettiğimizden, BT sistemlerimizin ve web site teknolojimizin sürekli çalışır durumda kalmasını garanti ettiğimizden ve bunun yanı sıra bir siber saldırı durumunda soruşturma için gerekli bilgileri emniyet makamlarına sağlayabileceğimizden emin olmaktır.

DACHSER, bu anonim olarak kaydedilmiş veri ve bilgileri şirketimizde veri korumayı ve veri güvenliğini artırmak üzere istatistiksel bir temelde analiz eder. Anonim verileri, sunucu günlük dosyalarında bize sağladığınız tüm kişisel verilerden ayrı olarak kaydederiz. Veri ve günlük dosyalarının geçici olarak saklanmasının yasal dayanağı, GPDR Madde 6, Fıkra 1 f)'dir.

3. İlk iletişimde veri işleme

Web sitemizde sağlanan iletişim formunu kullanarak veya firma bilgilerimiz arasında bulacağınız e-posta adresi aracılığıyla bizimle iletişim kurabilirsiniz. DACHSER ile iletişim kurmak için bu kanallardan birisini kullanırsanız bize vermiş olduğunuz kişisel verileri otomatik olarak kaydederiz. DACHSER'e gönüllük temelinde verilen bu tür kişisel bilgiler, sorunuzu işleme koymak ve/veya sizinle iletişim kurmak için kaydedilir.

DACHSER SE, soruları ve ilişkili kişisel verileri işleme konulmak ve kullanılmak üzere DACHSER grubu içindeki sorumlu ofise, genellikle de soru sahibinin iştirakinin ulusal şubesine tahsis eder ve bu şube ile veri alışverişinde bulunur. Örneğin, İsviçre web sitesine (www.dachser.com/ch) ait sorular ve karşılık gelen veriler, İsviçre'deki DACHSER ulusal şubesi (DACHSER Spedition AG) ile alışverişe tabidir. Bu bağlamda, ABD gibi üçüncü ülkelerle de veri alışverişi yapılması mümkündür.

Verilerin sözleşme başlatma veya yapma amacıyla işleme sokulmasının yasal dayanağı, GDPR Madde 6, Fıkra 1 b) ve diğer tüm durumlar için GPDR Madde 6, Fıkra 1 f)'dir. Üçüncü bir ülkeye veri transferi için yasal dayanak, GPDR Madde 49, Fıkra 1 b)'dir.

4. Haber bültenimize abonelik

Kullanıcılara, DACHSER web sitesinde, DACHSER haber bültenine (örneğin, "eLetter") abone olma seçeneği sunulmaktadır. DACHSER haber bültenine abone olurken kaydedilen kişisel veriler, giriş ekranında görülebilir.

DACHSER, haber bültenini müşterilere ve iş ortaklarına düzenli olarak hizmet ve üretimimizdeki yenilikler, güncel basın açıklamaları, markamız hakkında bilgi veya web sitemizin güncel içeriği konusunda bilgilendirmek için kullanır. Haber bülteni (1) ilgili kişinin geçerli bir e-posta adresi olması ve (2) ilgili kişinin haber bültenini almak için kayıt olması halinde temel olarak yalnızca ilgili kişi tarafından alınabilir. Yasal gerekçelerle, çifte kayıt prosedürü ile başlangıçta ilgili kişinin kayıtlı e-posta adresine haber bülteninin alınması için bir onay e-postası gönderilir. Bu onay e-postası, ilgili kişi sıfatıyla e-posta adresinin sahibinin haber bülteninin alınmasına onay verdiğinden emin olmak için bir kontrol önlemi işlevi görür. Haber bülteni göndermenin yasal dayanağı, GPDR Madde 49, Fıkra 1 a)'dır.

Haber bülteni için kayıt yaptırılmasının ardından, kayıt tarihi itibarıyla ilgili kişinin bilgisayar sisteminin internet servis sağlayıcısının (ISP) IP adresini ve bunun yanı sıra kayıt tarih ve saatini saklarız. Bu verinin kaydedilmesi ilgili kişinin e-posta adresinin başka bir tarihte (muhtemel) kötüye kullanımını belirleyebilmek ve dolayısıyla DACHSER'in de yasal bakımdan korunması için gereklidir. DACHSER, haber bülteninin gönderilmesi bağlamında siparişlerin işleme konulmasının bir parçası olarak veri kayıt, işleme koyma, kullanım ve/veya saklama konusunda Albert-Einstein-Str 6, 87437 Kempten adresinde mukim Atrivio GmbH şirketini görevlendirmiştir.

  • Haber bülteni için kayıt sürecinin bir parçası olarak toplanan kişisel veriler münhasıran aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır:
  • Haber bülteninin gönderilmesi
  • Tavsiye ve reklam
  • Haber bülteninin ihtiyaçlarla ilişkili yapısı
  • Abonelerin ilgi alanlarına paralel olarak haber bültenindeki konu başlıklarının derlenmesi
  • Buna ek olarak, haber bülteni hizmetlerinin yürütülmesi veya teklif değişiklikleri veya teknik koşullarda bir değişiklik gibi buna ilişkin bir kayıt işlemi için gerekli olması durumunda haber bülteni abonelerine e-posta ile bilgi verilebilir.

İlgili kişinin, haber bültenine abonelik amacıyla kişisel verilerin saklanması konusunda bize vermiş olduğu onay istendiği zaman geri çekilebilir. Her haber bülteninde onayın geri çekilmesi için kullanılabilecek bir bağlantı bulunmaktadır. Buna ek olarak 1. maddede verilen iletişim bilgilerine bir bildirim gönderilmek suretiyle istendiği zaman DACHSER'deki kayda doğrudan son verilmesi de mümkündür.

5. Haber bülteni izleme

Haber bültenlerimizde izleme pikselleri bulunabilir. İzleme pikseli, bir günlük dosyasının kaydedilmesini ve analiz edilmesini kolaylaştırmak için HTML biçiminde gönderilen söz konusu e-postalara gömülü olan minyatür bir grafiktir. Bu, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarı veya başarısızlığına ilişkin istatistiksel bir analiz gerçekleştirilebileceği anlamına gelmektedir. DACHSER, gömülü izleme pikselleri aracılığıyla bir e-postanın ilgili kişi tarafından açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve ilgili kişinin e-postada verilen bağlantılardan hangilerine erişim sağladığını belirleyebilir.

Haber bülteninde bulunan izleme pikselleri aracılığıyla kaydedilen söz konusu kişisel veriler DACHSER tarafından haber bültenlerinin gönderilmesini optimize etmek ve sonraki haber bültenlerinin ilgili kişinin ilgi alanlarına daha uygun olacak şekilde düzenlenmesini sağlamak amacıyla kaydedilir ve değerlendirilir. İlgili kişilerin çifte kayıt prosedürü aracılığıyla verdikleri ayrı onay beyanını istedikleri zaman geri çekme hakları vardır. Geri çekme ardından bu kişisel bilgiler DACHSER tarafından silinir. Haber bülteni abonelik kaydından çıkma, DACHSER tarafından otomatik olarak bir geri çekme isteği olarak değerlendirilir.

6. Çerezler

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir bilgisayar sistemine yerleştirilen ve söz konusu sistemde saklanan metin dosyalarıdır. DACHSER, çerezler yerleştirilmezse mümkün olmayacak kullanıcı dostu hizmetleri çerezlerin kullanılması suretiyle size sunabilir. Çerezler, web sitemizin kullanıcılarını tanımamıza izin verir. Örneğin, çerez kullanan bir web sitesi kullanıcısı web sitesini her ziyaret ettiğinde oturum açma bilgilerini yeniden girmek zorunda kalmaz zira bunlar web sitesi ve bilgisayar sistemine web sitesi tarafından yerleştirilen çerezden alınır.

Web sitemiz etracker GmbH, Erste Brunnenstrasse 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com) teknolojisi kullanmaktadır. Veriler, optimizasyon ve pazarlama amaçlarıyla toplanır ve saklanır. Bu veriler, bir takma isim altında kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılır. Çerezler bunun için kullanılabilir. Çerezler, internet tarayıcısının tanınmasını mümkün kılar. e-izleyici (etracker) teknolojileri ile toplanan veriler, ilgili kişinin münferit olarak verdiği onay olmaksızın bu web sitesini ziyaret eden kişileri kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz ve takma ismi taşıyan kişinin kişisel verileriyle birleştirilmez. Profil çıkarma işlemi gerçekleştirilmez. Verilerin toplanmasına ve saklanmasına istendiği zaman geleceğe dönük olarak itiraz edilebilir.

İnternet tarayıcınızda ilgili ayarları yaparak web sitemizin çerez yerleştirmesini istediğiniz zaman engelleyebilir ve sonuç olarak çerez yerleştirilmesini kalıcı olarak önleyebilirsiniz. Buna ek olarak, zaten yerleştirilmiş olan çerezler bir internet tarayıcı veya diğer yazılım programı ile istendiği zaman silinebilir. Bu, tüm standart internet tarayıcılarda mümkündür. Bununla birlikte, internet tarayıcınızda çerez yerleştirme seçeneğini devre dışı bırakırsanız bazı koşullarda web sitemizin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabilirsiniz. Çerez kullanarak kişisel verilerin işleme konulması konusunda yasal dayanak, GPDR Madde 6, Fıkra 1 f)'dir.

7. eLojistik

DACHSER, kendi web sitesinde eLojistik aracı altında hizmetler sunmaktadır. eLojistik portalının temel işlevlerinden birisi de Tracking & Tracing aracılığıyla sevkiyat giderlerinin çevrimiçi olarak hesaplanması, nakliye siparişlerinin kaydedilmesi ve siparişlerin izlenmesidir.

DACHSER SE, soruları ve ilişkili kişisel verileri işleme konulmak ve kullanılmak üzere DACHSER grubu içindeki sorumlu ofise, genellikle de soru sahibinin iştirakinin ulusal şubesine tahsis eder ve bu şube ile veri alışverişinde bulunur. Örneğin, İsviçre web sitesine (www.dachser.com/ch) ait sorular ve karşılık gelen veriler, İsviçre'deki DACHSER ulusal şubesi (DACHSER Spedition AG) ile alışverişe tabidir. Bu bağlamda, ABD gibi üçüncü ülkelerle de veri alışverişi yapılması mümkündür. Kullanıcılar, eLojistik uygulamalarını bireysel olarak kayıt yaparak veya kayıt yaptırmadan kullanabilir. Kayıt yaptırılması durumunda, ilgili ulusal şube kimliğin başarılı olarak onaylanmasının ardından kullanıcıyı etkinleştirir. Kayıt yaptırılması durumunda, kullanıcılar kayıt yaptırılmamasına kıyasla daha "yeterli" olacaktır; başka bir deyişle kullanıcılar başka hizmetlerden de yararlanabilecektir. Bu süreçte DACHSER'e iletilen kişisel veriler kayıt için kullanılan ilgili giriş ekranında görülebilir.

eLojistik kullanılırken verilerin kullanılmasının amacı münhasıran yukarıda belirtilen hizmetlerin kullanılabilmesini sağlamaktır. Verilerin sözleşme başlatma veya yapma amacıyla işleme sokulmasının yasal dayanağı, GDPR Madde 6, Fıkra 1 b) ve diğer tüm durumlar için GPDR Madde 6, Fıkra 1 f)'dir. Üçüncü bir ülkeye veri transferi için yasal dayanak GPDR Madde 49, Fıkra 1 b)'dir.

8. Google Maps

Bu web sitesinde Google Maps hizmetini kullanıyoruz. Bu, size doğrudan web sitesinde etkileşimli haritalar gösterebileceğimiz ve harita özelliklerini basit ve kolayca kullanmanızı sağlayacağımız anlamına gelmektedir.

Google, web sitesine erişim sağlamanız suretiyle web sitemizdeki ilgili alt siteyi ziyaret etmiş olduğunuza ilişkin bilgi elde eder. Buna ek olarak, 2. Maddede belirtilen veriler iletilir. Bu durum, Google oturum açmak için kullanacağınız bir kullanıcı hesabı sağlasa da herhangi bir kullanıcı hesabı olmasa da gerçekleşecektir. Google'da oturum açmışsanız, verileriniz doğrudan hesabınıza tahsis edilir. Google profilinize bu tahsisin yapılmasını istemiyorsanız düğmeyi etkinleştirmeden önce oturumu kapatmalısınız. Google, verilerinizi bir kullanım profili olarak saklar ve bunu reklam, pazar araştırması ve/veya kendi web sitesinin ihtiyaçlarla ilgili yapılandırılması için kullanır. Söz konusu değerlendirme özellikle de (oturum açmayan kullanıcılar için bile) ihtiyaçlarla ilişkili reklam sağlamak ve sosyal ağınızdaki diğer kullanıcılara web sitemizdeki etkinliklerinizi bildirmek için gerçekleştirilir. Bu kullanıcı profilinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır ancak bunun uygulanması için doğrudan Google ile iletişim kurmalısınız. Eklenti servis sağlayıcı tarafından verilerin toplanması ve bu verileri işlemesinin amaç ve kapsamına ilişkin daha fazla bilgi servis sağlayıcının veri koruma beyanında bulunabilir.

Google Maps kullanarak kişisel verilerinizin işleme konulması konusunda yasal dayanak, GPDR Madde 6, Fıkra 1 f)'dir. Kişisel verilerin ABD'ye iletilmesi AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na uygun olarak Google'ın da imza attığı GDPR Madde 45, Fıkra 1 uyarınca gerçekleştirilmelidir.

9. Sosyal Eklentiler

Web sitemizde Facebook, Twitter, YouTube, Xing ve LinkedIn sosyal eklentilerini kullanıyoruz. Bu eklentileri, özellikle de web sitemizin içeriğini diğer sosyal ağ kullanıcıları ile paylaşabilmeniz veya onları bu içeriklere yönlendirebilmeniz için kullanıyoruz. İlgili eklentinin sağlayıcısını logo veya parafından belirleyebilirsiniz.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman başlangıçta eklenti sağlayıcıya herhangi bir kişisel veri iletmiyoruz. Bununla birlikte, ilgili alana tıklarsanız kişisel verileriniz doğrudan ilgili eklenti sağlayıcıya gönderilir ve söz konusu sağlayıcı tarafından belli durumlarda ABD gibi üçüncü ülkelerde işleme konulabilir. Bir eklenti alanına tıklamanızın ardından tarayıcınıza yeni bir pencere açılır ve ilgili sosyal ağın sağlayıcısına ait web sitesi getirilir. Söz konusu eklenti sağlayıcının sosyal ağında bir hesabınız olup olmadığına bakılmaksızın ilgili eklentinin sağlayıcısına veri transferi gerçekleştirilir. Eklenti sağlayıcısında oturum açtığınız zaman, bize kayıt ettirdiğiniz verileriniz doğrudan eklenti sağlayıcısında bulunan hesabınıza iletilir.

Eklentiyi kullanarak toplanan ve işleme sokulan verilerin türü ve kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz yoktur ve veri toplamanın tam kapsamı, işleme koyma amaçları veya saklama süreleri konusunda bilgimiz yoktur. Eklenti sağlayıcının verdiği bilgiye göre iletilen veriler tarayıcınız, ziyaret etmiş olduğunuz web siteleri ve bunun yanı sıra ziyaret tarih ve saatinize ilişkin bilgileri içerir. Eklenti sağlayıcıları bu bilgileri bir kullanıcı profili oluşturmak ve söz gelimi sizin için özelleştirilmiş reklamlar oluşturmak için işleme koyar. Bu kullanıcı profilinin oluşturulmasına itiraz etme hakkınız vardır ancak bu geri çekme hakkının uygulanması için doğrudan ilgili eklenti sağlayıcı ile iletişim kurmalısınız. İlgili servis sağlayıcılarının internet sitelerinde ve veri koruma beyanlarında bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Sosyal eklentileri kullanarak kişisel verilerinizin işleme konulması konusunda yasal dayanak, GPDR Madde 6, Fıkra 1 f)'dir. Kişisel verilerin ABD'ye iletilmesi AB-ABD Gizlilik Kalkanı'na uygun olarak Facebook, Twitter, LinkedIn ve Google'ın imza attıkları GDPR Madde 45, Fıkra 1 uyarınca gerçekleştirilmektedir.

10. Üçüncü taraflara veri transferi

Servis sağlayıcılarının ve web sitemizin işletilmesi için istihdam ettiğimiz yüklenici tarafların kişisel verilere erişim sağlaması teknik olarak mümkündür. Bu harici servis sağlayıcıların, kişisel verilerinizi yalnızca gerek duyduğumuz hizmetleri sağlamak amacıyla veya talimatlarımıza uygun diğer amaçlarla kullanma yükümlülüğü bulunmaktadır.

DACHSER, kişisel verilerinizi bu veri koruma beyanında belirtilen amaçlarla DACHSER Grubu içinde yer alan şirketlere iletecek ve ilgili ulusal şubelere gönderecektir. DACHSER şirketleri, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunan bölgelerde de bulunmaktadır. DACHSER'in, ilgili kişi olarak geçerli veri koruma yasaları bağlamında haklarınız konusunda bilgilendirildiğinizden emin olma sorumluluğu bulunmaktadır. Kişisel verilerinizle ilgili tüm soru veya şikâyetlerinizi DACHSER'e gönderebilirsiniz. Kişisel verilerinizi işleme koyan DACHSER Grubu içinde yer alan diğer DACHSER şirketleri söz konusu soru veya şikâyetlerle ilgilenme konusunda bizimle iş birliği yapmakta ve bizi desteklemektedir.

Yukarıda sözü edilen veri transferi hariç olmak üzere bize bu konuda açık izin vermedikçe veya veri iletimi, web sitemizin kullanıcısı olarak size karşı sözleşme gereği yükümlülüklerimizi gerçekleştirebilmemiz için gerekli olmadıkça kişisel verilerinizi diğer şirketler veya kurumlar gibi üçüncü taraflara iletmiyor, satmıyor veya pazarlamıyoruz.

11. Verilerin saklanma süresi

Kişisel verilerin saklama süresi ölçütü, ilgili mevzuat gereği saklama süresidir. Bu son tarih geçildikten sonra bir sözleşmeyi yerine getirmek veya başlatmak için gerekli olmadıkça tüm ilgili verileri rutin olarak siliyoruz.

Saklama gerekçesi artık geçerli değilse veya Avrupa düzenleyici makamı veya başka bir ilgili yasa koyucu tarafından belirlenen saklama son tarihinin geçilmesi durumunda kişisel veriler, mevzuat hükümlerine uygun olarak rutin olarak engellenir veya silinir.

12. Haklarınız

Bu belgede öngörülen ön koşulların yerine getirilmesi kaydıyla ilgili kişi olarak GDPR'nin DACHSER için geçerli olan 15-21. Maddelerinde öngörülen haklara sahipsiniz. Bunlar bilgilendirilme (GDPR, Madde 15), düzeltme (GDPR, Madde 16), silme (GDPR, Madde 17), işlemeyi sınırlandırma (GDPR, Madde 18), veri transferi (GDPR, Madde 20) hakkı ve itiraz hakkıdır (GDPR, Madde 21 ve 22). Buna ek olarak, GDPR Madde 77 uyarınca gözetim makamına şikayet hakkınız bulunmaktadır.

GSYİH’nın 13 ve 14. maddeleri

13. ve 14. DS-GVO maddelerine göre veri koruma hakkında bilgi.

İndir