Dachser büyüme lokomotifine yatırım yapıyor

2019 yılında gelir yüzde 1,6 oranında artarken, Avrupa karayolu taşımacılığı yüzde 2,9 büyüme gösterdi. Lojistik tesislerine ve BT sistemlerine 151 milyon Euro yatırım yapıldı.

Kempten, 07 Nisan 2020. Küresel ekonomi giderek güçsüzleşse de, Dachser 2019 yılında da gelişimini sürdürmüştür. Lojistik hizmet sağlayıcısı toplam net gelirini yüzde 1,6 gibi verimli bir oranda arttırarak 5,66 milyar Euro seviyesine ulaştırdı. Bu büyümenin itici gücü yine Karayolları Lojistiği iş alanı olup, bu alandaki net gelir yüzde 2,9 artış ile 4,60 milyar Euro seviyesine ulaştı. Buna karşılık, Hava ve Deniz Lojistiği iş alanında temel olarak otomotiv müşterilerinin hava nakliyesi hizmetlerine olan talebindeki azalma nedeniyle yüzde 4,1 oranında düşüş görüldü.

Dachser büyüme lokomotifine yatırım yapıyor
Dachser büyüme lokomotifine yatırım yapıyor

Grup seviyesinde görülen gelir artışı azalan nakliye ve tonaj rakamlarına zıtlık göstermektedir. Her ne kadar gönderi sayısı yüzde 3,7 azalma ile 83,7 milyondan 80,6 milyona inmiş olsa da, geçen yıla kıyasla tonaj rakamı 41,4 milyon metrik tondan 41,0 milyon metrik tona düşerek yüzde 1,0 oranı ile çok az bir düşüş sergilemiştir. "Ekonomi rüzgarı yön değiştirdiğinde kalite ve güvenilirlik her zamankinden daha büyük önem taşır" diyor Dachser CEO'su Bernhard Simon. "Bu nedenle çalışanlarımızın tam vasıflı ve işine bağlı olmasını sağlamak konusunda kararlıyız ve aynı nedenle ağımıza, süreçlerimize ve BT altyapımıza sürekli yatırım yapıyoruz."

Ekonomi rüzgarı yön değiştirdiğinde kalite ve güvenilirlik her zamankinden daha büyük önem taşır. Bu nedenle çalışanlarımızın tam vasıflı ve işine bağlı olmasını sağlamak konusunda kararlıyız ve aynı nedenle ağımıza, süreçlerimize ve BT altyapımıza sürekli yatırım yapıyoruz.

Bernhard Simon, CEO DACHSER

Sanayi ürünleri (European Logistics) ve gıda ürünleri (Food logistics) taşımacılığı ve depolama işlerini kapsayan Dachser Karayolları Lojistiği iş alanı şirket için istikrar sağlarken aynı zamanda büyümenin de lokomotifi oldu. 2019 yılında Karayolları Lojistiği iş alanı toplam net gelirini yüzde 2,9 artış ile 4,47 milyar Euro seviyesinden 4,60 milyar Euro seviyesine taşıdı. European Logistics iş kolu Karayolları Lojistiği gelirine 3,63 milyar Euro (+ yüzde 2,4) katkıda bulundu. "Sınırlar ötesi hizmetler gücünü korurken, kontrat lojistiğinde Avrupa genelinde olumlu gelişmeler görüldü. Her ne kadar nakliye pazarındaki durum 2019 boyunca rahatlamış olsa da, Almanya'da ve diğer birçok Avrupa ülkesinde görülen sürücü sıkıntısı ve vasıflı personel eksikliği yüzleştiğimiz en büyük güçlük olmaya devam ediyor," diye açıklıyor Simon.

Dachser Food Logistics iş kolu 917 milyon Euro seviyesinden 964 milyon Euro seviyesine erişen yüzde 5,1 oranındaki rekor gelir artışı ile 2019 yılının en güçlü büyüme oranına ulaştı. İşlenen gönderi sayısı yüzde 1,7 düşüş gösterirken, tonajda yüzde 0,6 gibi az bir artış görüldü. "Gıda Lojistiği yıllardır iş modelimizin güvenilir kaidelerinden biri olmuştur," diyor Simon. "Avrupa Gıda Ağındaki ortaklarımızla yaptığımız işbirlikleri son derece istikrarlı ve verimli olduğu kanıtlamıştır."

Hava ve Deniz Lojistiği iş alanında gelir 2019 yılında yüzde 4,1 düşüş ile 1,19 milyar Euro seviyesinden 1,14 milyar Euro seviyesine geriledi. "Hava ve Deniz Lojistiği alanında iş dünyasında hakim olan gergin iklimin ve küresel ticaretin yüzleştiği aksaklıkların etkilerini hissediyoruz," diyor Simon. "Hava taşımacılığı iş kolumuzda Alman otomotiv sanayisinin taşımacılık hizmeti talebindeki düşüş özellikle dikkat çekiyor." 2019 yılında Dachser bu konuda geleceğe yönelik önlemler için adımlar attı. Bunlar arasında yaşam bilimleri/ecza ile moda ve spor sektörlerinin müşteri portföyüne eklenmesi ve Yeni İpek Yolu rotasındaki demiryolu hizmetlerinin genişletilmesi bulunuyor. Özellikle kısmi konteyner yüklemeli (LCL) hava ve deniz taşımacılığı ile Avrupa karayolu taşımacılık ağı arasında daha sıkı bağlar kuruldu. Ayrıca, şirket içinde geliştirilen Dachser Othello taşımacılık yönetim sisteminin uygulamaya koyulması da temel olarak tamamlandı. "2020 ortalarında gönderilerin yüzde 99'u için kendi taşımacılık yönetim sistemimizi kullanıyor olacağız. Bu sayede verimlilik ve üretkenlikte sağlayacağımız iyileştirmeler müşterilerimiz için daha fazla katma değer sağlamamıza imkan verecek," diyor Simon.

Korona virüs krizinde – Zor zamanlarda istikrarlı bir liman

Bir aile şirketi olan Dachser geçtiğimiz yıl hizmet kalitesini daha da geliştirmek için transit terminallerinin ve depoların inşası veya genişletilmesi ile BT sistemleri ve teknik teçhizat alanlarında 151 milyon Euro yatırım yaptı. Bu yıl da benzer tutarda yatırım yapılması planlanıyor. Ancak, korona virüsü salgını nedeniyle diğer birçok şirket gibi Dachser de hedeflerini gözden geçirmek zorunda kalacak. Simon bunu şöyle açıklıyor: "İşletmemiz üzerindeki nihai etkiyi tahmin etmek zor. Bütün yapabileceğimiz durumu günlük olarak değerlendirerek, çevik ve esnek bir yaklaşımla gereğine göre hareket etmektir. İş etkinlikleri konusundaki mevcut kısıtlamalar göz önüne alındığında sanayi ürünleri işlerimizde, özellikle de İspanya ve Fransa'da bir hacim düşüşünden kaçınmamız imkansız. Ancak, hizmet portföyümüz ve müşteri yapımız bakımından bilinçli olarak son derece geniş bir konumlanma benimsemiş olmamız sayesine yeni senaryolara kolaylıkla uyum sağlayabileceğiz. Bir lojistik hizmet sağlayıcısı olarak gıda sektörü temel tedarik zincirinde anahtar bir halka teşkil ediyoruz ve bu iş kolunun görece olarak istikrarlı kalmasını bekliyoruz."

Dachser ayrıca 2019 yılında öz varlık oranını da yüzde 57 oranında arttırdı. 31.000 kişi civarındaki mevcut işgücü ile Dachser günümüzde tarihindeki en yüksek çalışan sayısına sahip. "Bundan çok büyük gurur duyuyoruz, çünkü çalışanlarımız sunduğumuz hizmetin kalbi ve bel kemiği. 2020 yılında istihdamı korumak en büyük önceliğimiz," diyor Simon. "Aynı zamanda müşterilerimiz ve alt yüklenicilerimiz için istikrarlı ve güvenilir bir iş ortağı olmaya devam etmek istiyoruz. Birlikte korona virüs etrafında gelişen bu krizi adil fiyatlar ve adil karşılıklar ile atlatacağız ve gelecekteki büyümemizin temellerini atacağız."

İletişim Dilsat Demirceken