Dachser büyüme rüzgarını yakaladı

Avrupa ihracat sahasında ve canlanan küresel ticarette büyümeden güç alan lojistik hizmet sağlayıcısı ilk defa 6 milyar Euro gelire ulaştı.

Dachser büyüme rüzgarını yakaladı
Dachser büyüme rüzgarını yakaladı

Kempten, Münih. 17 Nisan 2018. Dachser 2017 mali yılında ilk defa 6 milyar Euro gelire ulaştı. Küresel lojistik hizmet sağlayıcısı konsolide brüt gelirini yüzde 7,2 arttırarak 6,12 milyar Euro'ya ulaştı. Dachser aynı zamanda 39,8 milyon metrik ton (+ yüzde 4,3) ağırlığa varan 81,7 milyon gönderi (+yüzde 2,1) işleyerek diğer şirket rekorlarına da imza attı. Küresel seviyede Dachser 2017 yılında 1.648 kişiye yeni iş imkanı sağladı. 

"Avrupa kara taşımacılığında başarılı ihracat stratejimizi sistematik olarak takip ettik ve canlanan uluslararası ticaret sayesinde yelkenimizde yeni bir rüzgar yakaladık," diyor Dachser SE CEO'su Bernhard Simon. "Özellikle hava ve deniz taşımacılığı fiyatlarındaki artış gelirde önemli bir artış sağlamamıza yardımcı oldu."

Avrupa kara taşımacılığında başarılı ihracat stratejimizi sistematik olarak takip ettik ve canlanan uluslararası ticaret sayesinde yelkenimizde yeni bir rüzgar yakaladık.

Dachser SE CEO'su Bernhard Simon

İş gelişmeleri hakkında detaylar

2017 yılında Dachser'in sanayi malları taşıma ve depolaması (European Logistics) ve gıda (Food Logistics) alt kollarını kapsayan Road Logistics iş kolu 4,44 milyar Euro brüt gelire ulaşmıştır (+ yüzde 3,1). Gönderiler ve tonaj sırasıyla yüzde 2,1 ve 3,6 oranında artmıştır. European Logistics (EL) iş kolunda EL ağı içindeki Avrupa ihracat işlerinde sürekli şekilde odaklanılarak yine güçlü büyüme sağlanmıştır. Bu özellikle dikkate değer şekilde yüzde 7,4 büyüme gösteren EL North Central Europe işletme birimi için geçerli olmakla birlikte, EL Fransa & Mağrip ile EL İberya birimleri de sözleşmeli lojistik işlerinde dinamik büyüme sergilemiştir. "Almanya faaliyetimizin bel kemiğini oluşturmaya devam ediyor, ama Fransa da sınırlar ötesi taşıma işinde ikinci bir lider olma yönünde çok yol kat etti. Son birkaç yıldır bu stratejik lojistik eksenini sistematik olarak kurmaktaydık," diye açıklıyor Simon.

Food Logistics iş kolunda büyüme yine ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Bu sonucu başlıca olarak Almanya işletmelerine borçlu olsak da, sınırlar ötesi taşıma alanında edindiğimiz birçok yeni müşterinin de buna katkısı olmuştur. "Avrupa Gıda Ağının doğuşundan beş yıl sonra artık durum değerlendirmesi yapabiliriz: sistem liderliğimiz kapsamında güçlü bir iş ortağı ağı kurma kararı doğru bir karardı," diyor Simon.

Air & Sea Logistics (ASL) iş kolunda işlerdeki büyük canlanma taşıma fiyatlarında – özellikle de hava taşımacılığı fiyatlarında – görülen artışla bir araya gelerek brüt gelirde yüzde 15,7'ye varan bir artışla bu rakamı 1,79 milyar Euro' ya ulaştırmıştır. Üç bölge ASL işletme birinin tümü gelirlerinde iki haneli yüzdeler oranında artış görmüş olup, Asya işletmesi yüzde 20' nin üzerine çıkarak en büyük gelir artışını görmüştür. Bu iş kolunda işlenen gönderi sayısı genel olarak yüzde 6,7 artış gösterirken, konteyner (TEU) ve tonaj rakamları sırasıyla yüzde 8,5 ve 23,3 oranlarında artış göstermiştir.

"Hava ve deniz taşımacılığı istikrarsız bir iş koludur ve bu alandaki gelirler her zaman büyük uçlar arasında gidip gelmiştir," diyor Simon. "Ama biz sürdürülebilir karlı büyümeyi garanti etmeye odaklanıyoruz. Dolayısıyla iki iş kolumuzu gitgide birbiri ile bütünleştiriyor ve sistem entegrasyonuna devam ediyoruz."

Ağ ve personel konularında geleceğe yönelik yatırım

2018'in ilk çeyreğinde süren olumlu iş havasına rağmen, Simon kapasite dar boğazlarının ve büyümekte olan sürücü sıkıntısının gelecekte muhtemel büyümeyi kısıtlayabilecek başlıca etkenler olduğunun farkında. "Bu nedenle eğitim konusundaki kararlılığımız en yüksek önceliğe sahip. "2017 yılında ilk 22 profesyonel kamyon sürücüsü Almanya'da Dachser Service und Ausbildungs GmbH bünyesinde eğitimlerini tamamladı. Aynı yıl içinde Almanya'daki 35 noktada 106 sürücü eğitim almaya başladı. "Eğitim alan sürücülerin sayısını her yıl arttırmak ve kalite anlayışımızı diğer Avrupa ülkelerinde de yerleştirmek istiyoruz," diyor Simon ve ekliyor Dachser' in ağ noktaları, filoları, teknoloji ve Bilgi İşlem sistemlerine yaptığı yatırımlar 2017 yılında yüzde 5 artış ile 136 milyon Euro seviyesine vardı. "Geçtiğimiz yıl Almanya'daki kapasitemizi, özellikle de gıda işindeki kapasitemizi önemli ölçüde genişlettik," 

Dachser 2018 yılında da bu sefer sanayi ürünlerine odaklanmak üzere 188 milyon Euro oranında daha yatırım niyetinde olduğunu belirtmiştir.

Dachser Hakkında: Dünyanın dört bir yanındaki 396 ofis 29.100 çalışanı ile Dachser 2017 yılında 6,12 milyar Euro gelir elde etmiştir. Aynı yıl içinde lojistik hizmet sağlayıcısı toplam 39,8 milyon metrik ton ağırlıkta olan toplam 81,7 milyon adet gönderiyi işlemiştir. Dachser 44 ülkede ülke organizasyonları ile temsil edilmektedir. Dachser hakkında daha fazla bilgi için www.dachser.com adresini ziyaret ediniz.

Dünya çapında DACHSER
Bize Ulaşın