DACHSER tamamen yeşil elektriğe geçiyor

Lojistik sağlayıcı, dünya genelindeki elektriğinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor; şirket fotovoltaik sistemleri kullanarak ürettiği yeşil elektrik miktarını dört katına çıkaracağını belirtti.

DACHSER tamamen yeşil elektriğe geçiyor
DACHSER tamamen yeşil elektriğe geçiyor

1 Ocak 2022'den itibaren DACHSER, yalnızca yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği satın alacak. Bu da, 42 ülkede 387 lokasyonda faaliyet gösteren lojistik sağlayıcısının yeşil güç oranını yüzde 60'tan yüzde 100'e çıkaracağı anlamına geliyor.

Dünya çapında yalnızca rüzgar, güneş ve hidroelektrikten elektrik satın almaya geçerek ve aynı zamanda kendi yeşil elektrik üretimimizi genişleterek iklim koruma stratejimizin iki temel yapı taşını uyguluyoruz.

Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO)

Bir aile şirketi olarak DACHSER, Almanya ve Hollanda'da hali hazırda yeşil enerjiye geçmişti. Ayrıca kendi bünyesinde yenilenebilir enerji üretimini önemli ölçüde artırmayı hedeflemekte ve ilk adım olarak, Avrupa lojistik tesislerinin ve ofis binalarının çatılarına fotovoltaik sistemler kurarak çalışmayı genişletmektedir. 2025 yılına kadar mevcut kapasitesini dört katına çıkarak 20.000 kWp'nin üzerine bir enerjiyi öngörmektedir.

Uzun vadeli iklim koruma stratejisi

Verimlilik, yenilik ve kapsayıcı sorumluluk: Bu kavramlar DACHSER'in uzun vadeli iklim koruma stratejisinin temel taşlarıdır. Bir aile şirketi olarak girişimler verimli lojistik süreçleri, enerji tasarrufu ve teknolojik yenilikleri hedefliyor. DACHSER, bu çalışmanın Paris Anlaşması tarafınca belirlenen 2 derecelik hedefin yanı sıra Avrupa Birliği ve diğer birçok ülkenin iklim koruma hedefleri doğrultusunda sera gazını sınırlamanın en iyi yolu olduğuna inanmaktadır. Bu amaçla şirketimiz, düşük ve sıfır emisyonlu teknolojileri benimsemek için lojistiğin nasıl hareket ettiğini aktif olarak şekillendirmeye istekli olan müşteriler ve ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Bu sayede çalışanlarımız da, DACHSER'in doğrudan ticari çıkarlarının ötesine geçen, topluma ve sosyal konulara bağlılıkla iklim koruma faaliyetlerine yakından katılmaktadır.

İletişim Dilsat Demirceken