COVID-19 virüsünün yayılması ile ilgili mevcut durum hakkında açıklama

Bu duyuru ile DACHSER, COVID-19 virüsünün (koronavirüs olarak da bilinir) yayılmasını önlemek için yapılacak işlemler hakkında, operasyonel faaliyetlerin mevcut durumu ve müşterilerimizin gönderileri için oluşabilecek olası etkilerle ilgili bilgi vermektedir.

Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda, küresel DACHSER organizasyonu içinde davranış ve önlemler için özel kılavuzlar hazırlanmıştır. Yapılacak eylemler arasında merkezi bir raporlama yönetim sisteminin kurulması, durumun düzenli olarak değerlendirilmesi ve duruma göre ek eylemlerin tanımlanması yer almaktadır. İlgili faaliyetler de çeşitli alanlarda (insan kaynakları, operasyonel ve hijyen uygulamaları) mevcut hijyen yönetimi temelde genişletilmiş ve yoğunlaştırılmıştır.

Dahili olarak gerçekleştirilen bu eylemlere ek, DACHSER mevcut tüm resmi düzenlemelere uymakta ve gerekli önlemleri almaktadır. Bireysel konumlar için geçerli kısıtlamalar durumunda, ağımızın çalışmaya devam edebilmesini sağlamak için eylem planları uygulanmaya hazırdır.

Sorunsuz bir süreç sağlamak ve birlikte çalışabilmek için, sürücüler ile işbirliği de dahil olmak üzere, tedarik zincirlerinde yer alan tüm işbirlikçilerimizin artan hijyen yönetmeliklerine uyması gerekmektedir. Ayrıca sürücüleri hijyen yönetimimize tam olarak entegre ediyor ve her yerde el dezenfektanları sağlıyoruz.

Müşterilerimizin tedarik zincirlerini korumak ve gönderilerde gecikmeleri önlemek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Tedarik zincirleri kontrollerden,  denetlemelerden, uçuş iptallerinden veya benzeri herhangi bir durumdan etkilenecekse, yükleri göndermek için alternatif yollar bulmaya çalışacağız. Ayrıca sevkiyatlar için teslimat sürelerinin uzayabileceğine de dikkat çekmek isteriz. Bununla birlikte, şimdiye kadar aldığımız önlemler mevcut durumla başa çıkmak için iyi donanıma sahip olduğumuzu hissetmemizi sağlıyor.

Yükünüzle ilgili herhangi bir sorunuz var ise, lütfen DACHSER 'in ilgili şubesindeki yerel temsliciniz ile temasa geçiniz..

İletişim Dilsat Demirceken