Küresel Grupaj: Birbirine ait olan her şey bir araya geldiğinde

Dünya değişiyor. Bunun bir sonucu olarak, piyasalar da değişiyor. Jeopolitik güç ve menfaatlerdeki değişimler, neredeyse sürekli baskı altında olan tedarik zincirleriyle birleşince yeni konseptlere duyulan ihtiyaç ortaya çıkıyor. Lojistik için bu, küresel uçtan uca taşımaların ve kontrat lojistiği çözümlerinin mümkün olan en iyi şekilde entegre edilmesi anlamına geliyor.

Lojistik dünya ticaretinin lokomotifidir

Paradoksal görünebilir: giderek dijitalleşen dünya, her geçen gün insanları ve piyasaları birbirine daha da yakınlaştırıyor; ancak aynı zamanda krizler, savaşlar ve değişen jeopolitik güç ve çıkarlar, uzun zamandır görülmemiş düzeyde bir bloklaşma, korumacılık ve serbest ticaretin reddedilmesine yol açıyor. Açık olan bir şey var ki bu oyunda kartlar giderek artan bir sıklıkta yeniden dağıtılıyor.

Ve farklı ekonomiler çok daha yüksek hızda ilerliyor. 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ekonomik hasıla bakımından birbirine eşitken, şu anda ABD'nin rakamı yüzde 80 daha yüksek. Gelecekte küresel büyüme büyük ölçüde Avrupa dışında gerçekleşmeye devam edecektir. Uluslararası Para Fonu'nun tahminlerine göre, Asya Pasifik ülkelerinin (APAC) küresel gayri safi yurtiçi hasılaya katkısı 2040 yılına kadar yüzde 40'ın üzerine çıkacak ve 2050 yılına kadar da bu oran yarıdan fazla olacaktır. Asya halihazırda dünyanın en büyük on limanından dokuzuna ev sahipliği yapmaktadır.

McKinsey Global Institute kısa bir süre önce bu gelişmeleri daha yakından inceleyen “Jeopolitik ve küresel ticaretin geometrisi” başlıklı bir çalışma yayınladı. Çalışmada piyasa araştırmacıları, farklı ülkeler ve ekonomiler arasındaki ticari bağların şu anda ne kadar yakın olduğunu ve bunun gelecekte nasıl değişebileceğini, ilgili mevcut coğrafi mesafeden bağımsız olarak analiz ediyor. McKinsey çalışmasının yazarları “küresel ticaretin geometrisini” yeniden değerlendirirken iki farklı yapılanma yolu öngörüyor. Bunlardan ilki, uluslararası ticaretin “küreselleşmesi” yönündeki eğilimdir. Bunun bir örneği, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin'in birbirinden uzaklaşmasıdır. Bu durum kendini yaptırımlar, cezalandırıcı tarifeler, pazarlara erişimin karşılıklı olarak engellenmesi, araştırma ve geliştirmenin birbirinden ayrılması ve diğer birçok ayrıştırıcı önlemle göstermektedir.

İşbirliği yoluyla sağlanan esneklik

İşbirliği yoluyla sağlanan esneklik

Genel olarak, çalışmanın yazarları ikinci yolu, yani işbirliği potansiyelini jeopolitik uyarılara karşı dengeleyecek daha fazla çeşitlilik içeren ticareti tercih etmektedir. Aslında bu, belirli türdeki tedarik aksaklıklarına karşı esneklik ve daha entegre bir ticari sistem ve ekonomiyi teşvik etme fırsatları da dahil olmak üzere bir dizi potansiyel faydayı bir araya getirecektir. Bu karşılıklı güven ve açıklık, şeffaf iletişim üzerine inşa edilmelidir. Çalışmada, “Geniş ve çeşitlendirilmiş bir ticaret ağı, işbirliği olmadan başarılamayacaktır” olarak tanımlama yapılmıştır.

Özellikle de son dönemde oldukça karamsar ekonomik tahminler nedeniyle baskı altında olan Avrupa ekonomisi için zaman daralıyor. Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis Şubat 2024'te Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında “Önümüzdeki on yıl içinde küresel ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 85 ila 90'ı AB dışında gerçekleşecek” diye uyardı. “Büyümemizi ve refahımızı korumak istiyorsak, bu doğrultuda birbirimize bağlı kalmalıyız” diye çağrıda bulundu.

DACHSER magazine 01/24 - Cover Story PDF (0,99 MB)
Dünya çapında DACHSER
Bize Ulaşın
İletişim Dilsat Demirceken