Kariyer MEDIAROOM

Dürüstlük bir tutum meselesidir

DACHSER her zaman işini yasal ve etik açıdan kusursuz bir şekilde yürütmeye ve hizmetlerini sunmaya çabalamıştır ve bu nedenle iş uygulamalarının ilgili gerekliliklerle Compliance olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu, DACHSER ve çalışanlarının günlük davranışlarıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.

“Lojistikte Dürüstlük” öncelikle Compliance konusunu hem kendimiz hem de iş ortaklarımız için bir gereklilik olarak tanımlama biçimimizdir.

  • İç değerlerimizi gerçekleştirdiğimiz iş ile birleştiririz
  • Ortaklarımızla sürdürülebilir iş ilişkileri sağlarız
  • Müşterilerimizin yasal ve etik standartlara uygun olarak faaliyet göstereceğimiz beklentilerine saygı duyarız
  • Müşterilerimizle güvenilir işbirliği için sağlam bir temel oluştururuz

DACHSER, sürdürülebilir bir şekilde yönetilen, geleceğe yönelik bir girişimde, sürece dahil olan herkesin dürüstlük içinde hareket etmesine büyük ölçüde bağlı olduğuna inanmaktadır. Dürüst ve güvenilir davranışlara dayanan, başarılı, uzun vadeli iş ilişkileri kurmak istiyoruz.

Lojistikte dürüstlük ilkesi, DACHSER'i tüm müşteriler ve iş ortakları için güvenilir bir ortak yapar. Compliance hakkında daha fazla bilgiyi DACHSER'de, bu linkte bulabilirsiniz. 

DACHSER CMS'nin desteklenmesinde aktif bir rol oynamak veya olası suistimalleri bildirmek isterseniz, ilgili linkten bize ulaşabilirsiniz.

Aşağıda mevcut olan belgeleri indirilebilirsiniz:

  • DACHSER Davranış Kuralları
  • İş Ortakları için DACHSER Davranış Kuralları
Davranış Kuralları ZIP (0,30 MB)