Höchste Sicherheitsstandards durch eigene IT-Security Kendi IT güvenliğimiz sayesinde en üst düzeyde güvenlik standartları

IT Güvenlik Ekibimizde bulunan uzmanlarımız, veri yönetiminde maksimum güvenliği sağlar. Dünya genelinde tekdüze BT yapıları ve BT süreçlerinin merkezi ve merkezi olmayan bir biçimde standart hale getirilmiş olması, (sizinki de dahil olmak üzere) sistemdeki tüm verileri korumak açısından gerekli olan önlemlerdir.

456